Home >> Organization Chart

Organization Chart

S.No. Name Designation Email Address Phone Fax
1 Sushree Uma Bharati Minister of Drinking Water and Sanitation uma[dot]bharati[at]sansad[dot]nic[dot]in -- --
2 Shri Ravindra Kumar Private Secretary ravindra[dot]everest[at]gmail[dot]com 24368567 24368559
3 Shri K.Natarajan Additional Private Secretary k[dot]natarajan63[at]gov[dot]in 24368568 24368559
4 Shri Yatveer Singh Additional Private Secretary yatveer[dot]nihr[at]gov[dot]in 24368569 24368559
5 Shri R.K.Sharma APS to Minister ramkrishan[dot]sharma22[at]gov[dot]in
6 Shri Ramesh Chandappa Jigajinagi Minister of State for Ministry of Drinking Water & Sanitation mosoffice-mdws[at]gov[dot]in 233865959 23383539
7 Shri Srinivasa H. APS to MOS srinivas_info[at]yahoo[dot]com 23386595,23386890
8 Shri Kamal Pandey Deputy Director pandey[dot]kamal[at]nic[dot]in
9 Shri Anand C. Kulkarni 1st PA to MOS mosoffice-mdws[at]gov[dot]in 23386899 23383539
10 -- Minister of State for Ministry of Drinking Water & Sanitation 24368771

Pages